Jaetut tutkimusapurahat ja vuonna 2019 ilmestyneen väitöskirjan tunnustuspalkinto

18.3.2020

Väitöskirjan tunnustuspalkinto 1.000€:

LT Ulla Ahlmén-Laiho, Suomalaisten lääkäreiden suhde joukkotiedotusvälineisiin


Tutkimusapuraha 2.500€:

LL Heidi Kaprio, Uudet fuusiogeenit syövässä

LL Sini Laaksonen, MS-taudin patogeneettisten mekanismien selvittäminen aivojen PET-kuvantamisen avulla

LL Mervi Laukka, Vapaan rasvasiirteen metaboliset vaikutukset sekä terapeuttinen potentiaali vatsaontelon kiinnikkeiden hoidossa

LL Ida Leppäpuska, lmutiekasvutekiJät lymfedeeman patofysiologiassa ja lymfedeeman kirurgisen hoidon yhteydessä

LL Johanna Paltta, Biopankkipotilaiden reumasairausdiagnoosien validaatiotutkimus

LK Jussi-Pekka Pouru, Aivohalvausten ehkäisy korkean verenvuotoriskin eteisvärinäpotilailla

EL Tiina Vuorio, Absenteismi ja apresenteismi – terveydentilan, työhön liittyvien ja sosioekonomisten tekijöiden vaikutus sairauspoissaoloihin, töissä ja kotona jaksamiseen

Onnittelut palkituille!