Erokirje

Koska täkäläisen v. Heidekenin synnytyslaitoksen lääkärinviran täyttämistä koskevista toimenpiteistä seuran nykyään suuremman puolueen muutamien jäsenten taholta kaikin keinoin on kehitetty puoluekysymys, jonka käsittelyssä, vallankin viime marraskuun 26. päivän kokouksessa, meistä suomalaiseen puolueeseen kuuluvista jäsenistä yleensä käytettiin tällaisessa seurassa perin sopimatonta puhe- ja kirjoitustapaa ja yksityisiä jäseniä erikoisesti sekä kirjallisissa että suullisissa lausunnoissa kohdeltiin loukkaavasti ja ilkeämielisin salavihjauksin, ilman että kukaan yhdistyksen ruotsinkielisistä jäsenistä olisi tahtonut väittääkään, että nuo loukkaavat esiintyjät vaan toimivat yksityisinä jäseninä kukin kohdaltaan, katsomme me allekirjoittaneet, aivan samoin kuin erään Suomen Yleisen Lääkäriliiton Hallituksen asiassa antamaa päätöstä uhmaavan ja sen takia jotakuinkin löyhän kirjallisen ehdotuksen tekijäkin, tällaiselle yhtymälle välttämättömän toverihengen jo siksi suuressa määrin hävinneen, että on enää meidän puoleltamme turhaa sitä keinotekoisestikaan ylläpitää, ja ilmoitamme sen takia eroavamme Turun lääkäriyhdistyksestä.