Antti Jula 2016

Turunmaan Duodecim-seuran tunnustuspalkinto 2016 tutkimusprofessori Antti Julalle

Antti Jula on valmistunut lääketieteen lisensiaatiksi Turun yliopistosta vuonna 1977. Hän valmistui sisätautien erikoislääkäriksi 1984, ja sai sisätautiopin dosentin arvon vuonna 2006. Hän on toiminut Turun yksikön johtajana Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksessa, vuodesta 2012 lähtien lisäksi Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tutkimusprofessorina.

Antti Jula on arvostettu kliininen tutkija. Hän on ollut keskeisesti mukana useissa merkittävissä kohorttitutkimuksissa, kuten FINRISKI- ja LASERI-tutkimus. Hänen erityisiä kiinnostuksen kohteitaan ovat olleet ravinnon ja verenpaineen vaikutus sydänterveyteen. Professori Jula on ollut tuottelias tutkija, sillä hän on toiminut kirjoittajana yli 300 kansainvälisessä artikkelissa. Näihin julkaisuihin on viitattu yli 10 000 kertaa ja hänen h-indeksinsä on 47. Hän on toiminut ohjaajana useassa väitöskirjatyössä, ja ollut mahdollistamassa sujuvaa ja menestyksekästä Turun alueen yhteistyötä THL:n, Turun yliopiston ja TYKSin välillä. Hän on toiminut toisena johtajana European Society of Hypertensionin nimeämässä Turku Hypertension Centerissä.

Tutkimustyön lisäksi Antti Jula on ollut aktiivinen yhteisöllinen vaikuttaja. Hän on toiminut verenpaineyhdistyksen puheenjohtajana ja pitkäaikaisena hallituksen jäsenenä sekä ravitsemustutkimusyhdistyksen hallituksen jäsenenä. Duodecim seuran toimeenpaneman verenpainetaudin Käypä hoito-työryhmän puheenjohtajana hän on toiminut vuodesta 2000. Antti Jula on vuosien saatossa pitänyt lukemattomia kohonneeseen verenpaineeseen liittyviä luentoja sekä erikoisalayhdistysten että perusterveydenhuollon järjestämissä luentotilaisuuksissa että myös potilasyhdistysten tilaisuuksissa. Kaikissa toimissaan Antti Jula on ollut pidetty ja arvostettu toimija.