Jutta Peltoniemi 2021

Julkaisuvapaa 24.11.2021 klo 18.30

LT, yleislääketieteen erikoislääkäri Jutta Peltoniemelle Duodecim-seuran tunnustuspalkinto

Turunmaan Duodecim-seuran tunnustuspalkinnon saajaksi valittiin LT, yleislääketieteen erikoislääkäri Jutta Peltoniemi. Peltoniemi toimii Turun kaupungin tartuntataudeista vastaavana lääkärinä ja Turun hyvinvointipalveluiden infektioiden torjuntayksikön ylilääkärinä.

Peltoniemi on väitellyt lääketieteen tohtoriksi Turun yliopistosta 2006 aiheenaan Immuunivastetta muunteleva lääkehoito ja kokeelliset virusten aiheuttamat keskushermostoinfektiot. Yleislääketieteen erikoislääkäriksi hän on valmistunut vuonna 2015.

Turunmaan Duodecim-seura perustelee palkintoa erityisesti Jutta Peltoniemen työstä koronapandemiaa vastaan.

– Peltoniemen työ koronapandemian vastaisessa taistelussa on ollut vakuuttavaa ja vaikuttavaa. 

Keväästä 2020 alkaen hän on luotsannut koronaepidemiaan liittyvää työtä Turun kaupungissa. Uusi ja yllättävä tilanne on osoittanut, että Peltoniemellä on kykyä sopeutua jatkuvasti muuttuvaan epidemiatilanteeseen, perusteissa todetaan.

Jutta Peltoniemi on toiminut väsymättömänä koronapandemian taistelijana sekä paikallisesti että valtakunnallisesti. Hän on mm. vastannut tartuntatautijäljityksen lääketieteellisestä puolesta ja järjestänyt rajatarkastuksia Turun lentoasemalla ja satamassa. Yhteistyötä hän on tehnyt laaja-alaisesti sairaanhoitopiirin, kaupungin johdon, suurten työnantajien ja järjestöjen kuten myös monikulttuuristen yhteisöjen kanssa. Peltoniemi on erittäin yhteistyökykyinen ja kohtelee kaikkia osapuolia tasavertaisesti ja kunnioittavasti. Hänen jaksamisensa tukee kaikkien muidenkin jaksamista.

Vankkaa osaamista mikrobiologian saralta Peltoniemi hankki jo työskennellessään opiskeluaikana Turun yliopiston mikrobiologisella laitoksella. Tartuntatautilääkärin tehtävään kuuluu jatkuva uuden tiedon omaksuminen. Peltoniemellä on poikkeuksellisen hyvä kyky omaksua ja soveltaa uutta tietoa. Lääketieteellisen tiedon lisäksi hän hallitsee suvereenisti tartuntatautilääkärin tehtäviin kuuluvat lakipykälät ja säädökset.

Tiedottaminen on kriisitilanteissa keskeistä. Peltoniemi on ymmärtänyt tiedottamisen merkityksen. Hän on pitänyt viikoittain tiedotustilaisuuden terveystoimen koko henkilökunnalla sekä yhdessä kaupungin johdon kanssa kaupungin koko henkilöstölle. Median kanssa hän on toiminut aktiivisessa yhteistyössä. Peltoniemi on aktiivisesti osallistunut asiantuntemuksellaan kaupungin väestöön ja erityisesti maahanmuuttajiin kohdistuvaan viestintään.

Yhteistyötaitoa Peltoniemi on osoittanut oman kaupungin eri tahojen lisäksi alueellisessa ja valtakunnallisissa pandemiatyöryhmissä. Hän on ollut keskeisenä vaikuttajan tuomassa valtakunnallisesti esille pandemian vaikutusta perusterveydenhuoltoon. Yhdessä muiden suurten kaupunkien tartuntatautilääkärien kanssa hän on valottanut tilannetta Sosiaali- ja terveysministeriön ja Terveyden ja hyvinvointilaitoksen päättäjille.

Jutta Peltoniemen työ koronapandemian vastaisessa taistelussa on ollut vakuuttavaa ja vaikuttavaa. Hänen työpanoksensa on voimakkaasti vaikuttanut siihen, että voimme jo suurelta osin elää normaalia elämää.

Turunmaan Duodecim-seuran vuosittain jaettavan tunnustuspalkinnon arvo on 3500 euroa. Palkinnon saaja julkistettiin Turunmaan Duodecim-seuran kokouksessa 24.11.2021.