Kaj Metsärinne 2017

Turunmaan Duodecim-seuran tunnustuspalkinto 2017 dosentti Kaj Metsärinteelle

Dosentti Kaj Metsärinne on syntynyt 16.3.1956 Kemissä. Hän on valmistunut lääketieteen lisensiaatiksi v. 1982, sisätautien erikoislääkäriksi v. 1990 ja nefrologian erikoislääkäriksi v. 1996 Helsingin yliopistosta. Erikoislääkärikoulutus tapahtui Helsingin yliopistollisen sairaalan IV klinikassa. Vuodesta 1998 eteenpäin Kaj Metsärinne on toiminut Turun yliopistollisen sairaalan nefrologisen yksikön osastonylilääkärinä.

Turun yliopistollisen sairaalan nefrologisen yksikön toiminta on merkittävästi laajentunut Kaj Metsärinteen aikana. Erityisen suuri muutos on tapahtunut kotidialyysiyksikön toiminnan laajentumisessa. Tällä hetkellä noin 45 % dialyysipotilaista on kotihoitomuodossa, mikä on todella merkittävä saavutus verrattaessa toimintaa niin muualla kotimaassa kuin ulkomaillakin. Myös nykyisten lähisairaaloiden toiminta on kiinteästi integroitu osaksi nefrologisen yksikön toimintaa. Tämän on mahdollistanut mm. uusien nefrologien kouluttaminen. Kaj Metsärinne on tähänastisen uransa aikana kouluttanut 12 uutta nefrologia. Tällä hetkellä koulutetaan kahta uutta.

Tieteellisen uransa Kaj Metsärinne on aloittanut jo vuonna 1984 professori Frej Fyhrquistin alaisuudessa Minerva instituutissa. Hän valmistui lääketieteen tohtoriksi v. 1989 ja sisätautien dosentiksi v. 1996 Helsingin yliopistosta sekä nefrologian dosentiksi v. 2012 Turun Yliopistosta. Väitöskirja käsitteli reniini-angiotensiini – järjestelmää. Väitöksen jälkeen Kaj Metsärinne teki post doc -tutkimusta Heidelbergin yliopistossa professori Thomas Ungerin alaisuudessa vuosina 1991–1992.  Alkuperäisjulkaisuja Kaj Metsärinteellä on 121. Lisäksi hänellä on 148 julkaisua osana FinnDiane - tutkimusryhmää vuosilta 2003 – 2017. Näiden lisäksi 19 julkaisua joko suomen- tai ruotsinkielisissä kotimaisissa julkaisuissa, joista 4 osana Käypä Hoito – työryhmää sekä 1 HALO – katsaus, sekä oppikirjatekstejä nefrologian oppikirjassa. Kaj Metsärinne on toiminut 20 väitöskirjan esitarkastajana ja vastaväittäjänä 7 väitöstilaisuudessa. Hän on ohjannut yhden väitöskirjan ja toimii tällä hetkellä 5 väitöskirjan pääohjaajana.

Dosentti Kaj Metsärinne on toiminut Suomen Nefrologiyhdistyksen puheenjohtajana vuosina 2003 – 2005 sekä Suomen Verenpaineyhdistyksen puheenjohtajana. Hän kuuluu Suomen Munuaistautirekisterin johtoryhmään. Kaj Metsärinne on sekä Eurooppalaisen (EDTA) että kansainvälisen (ISN) nefrologiyhdistyksen jäsen. Ammatillisen työnsä lisäksi Kaj Metsärinne on Rymättylän Kirkkojärvi – yhdistyksen puheenjohtaja.

Vuonna 2012 Kaj Metsärinteelle myönnettiin Suomen Leijonan Ritarikunnan I luokan ritarimerkki.

Kaj Metsärinne on tehnyt merkittävän uran kliinikkona, tutkijana ja kouluttajana sekä kotidialyysitoiminnan kehittäjänä. Katsomme, että Kaj Metsärinne täyttää hyvin Turunmaan Duodecim – seuran tunnustuspalkinnon saajalle asetetut edellytykset ja ansaitsee tulla palkituksi erityisen arvokkaasta toiminnastaan Varsinais-Suomen nefrologian kehittäjänä.