Turunmaan Duodecim-seuran tunnustuspalkinto 2011 professori Hasse Karlssonille

Vuoden 2011 tunnustuspalkinnon saaja on psykiatri, professori Hasse Karlsson. Hasse Karlsson on valmistunut lääketieteen lisensiaatiksi Tampereen yliopistosta vuonna 1983. Psykiatrian erikoislääkärin pätevyyden hän sai vuonna 1991 ja lääketieteen tohtorin arvon vuonna 1996 Turun yliopistosta. Hän on suorittanut myös filosofian maisterin tutkinnon teoreettisessa filosofiassa niin ikään Turun yliopistossa 1989. Hasse Karlsson on toiminut kliinisenä opettajana 1990-luvulla ja määräaikaisena professorina Turun Yliopistossa, kunnes hänet nimitettiin psykiatrian professoriksi Helsingin yliopistoon vuodesta 2003 alkaen, jossa hän toimi vuoteen 2009 asti. Tällä hetkellä hän hoitaa integratiivisen neurotieteen ja psykosomatiikan professuuria.

Hasse Karlsson tunnetaan psykosomatiikan ja aivotutkimuksen tutkijanuran ohella ja arvostettuna pidettynä kliinikkona. Hän on ollut edelläkävijä Suomessa psykodynaamisen lyhytterapian ja interpersoonallisen terapian koulutusohjelmien organisoijana. Professori Hasse Karlsson oli keskeisesti mukana muutama vuosi sitten organisoidussa Psykoterapian konsensuskokouksessa.

Tutkijantyön ohella professori Hasse Karlsson on opettanut uutta terveydenhuollon ammattilaisten sukupolvea tavalla, jota myös opiskelijat ovat arvostaneet. Hänellä on kyky innostaa kuulijoitaan kiinnostumaan luennoitavasta aiheesta.

Viimeisimmässä tutkimushankkeessa professori Hasse Karlsson on luonut laajan eri erikoisalojen kotimaisen ja myös kansainvälisen yhteistyöverkoston, joka tulee  edistämään suomalaista tutkimusta ja kasvattamaan uutta, monialaista tutkijapolvea. Hasse Karlsson toimii tällä hetkellä myös Turku Brain and Mind Centerin johtajana.