Turunmaan Duodecim-seuran tunnustuspalkinto 2011 professori Hasse Karlssonille

Vuoden 2011 tunnustuspalkinnon saaja on psykiatri, professori Hasse Karlsson. Hasse Karlsson on valmistunut lääketieteen lisensiaatiksi Tampereen yliopistosta vuonna 1983. Psykiatrian erikoislääkärin pätevyyden hän sai vuonna 1991 ja lääketieteen tohtorin arvon vuonna 1996 Turun yliopistosta. Hän on suorittanut myös filosofian maisterin tutkinnon teoreettisessa filosofiassa niin ikään Turun yliopistossa 1989. Hasse Karlsson on toiminut kliinisenä opettajana 1990-luvulla ja määräaikaisena professorina Turun Yliopistossa, kunnes hänet nimitettiin psykiatrian professoriksi Helsingin yliopistoon vuodesta 2003 alkaen, jossa hän toimi vuoteen 2009 asti. Tällä hetkellä hän hoitaa integratiivisen neurotieteen ja psykosomatiikan professuuria.

Hasse Karlsson tunnetaan psykosomatiikan ja aivotutkimuksen tutkijanuran ohella ja arvostettuna pidettynä kliinikkona. Hän on ollut edelläkävijä Suomessa psykodynaamisen lyhytterapian ja interpersoonallisen terapian koulutusohjelmien organisoijana. Professori Hasse Karlsson oli keskeisesti mukana muutama vuosi sitten organisoidussa Psykoterapian konsensuskokouksessa.

Tutkijantyön ohella professori Hasse Karlsson on opettanut uutta terveydenhuollon ammattilaisten sukupolvea tavalla, jota myös opiskelijat ovat arvostaneet. Hänellä on kyky innostaa kuulijoitaan kiinnostumaan luennoitavasta aiheesta.

Viimeisimmässä tutkimushankkeessa professori Hasse Karlsson on luonut laajan eri erikoisalojen kotimaisen ja myös kansainvälisen yhteistyöverkoston, joka tulee  edistämään suomalaista tutkimusta ja kasvattamaan uutta, monialaista tutkijapolvea. Hasse Karlsson toimii tällä hetkellä myös Turku Brain and Mind Centerin johtajana.

Tutkimusapurahat ja väitöskirjatunnustuspalkinnot

Turunmaan Duodecim-seura tukee vuosittain nuoria tutkijoita jakamalla apurahoja lääketiedettä ja kansanterveyttä edistävään tutkimustyöhön. Seura palkitsee jäseniä myös laadukkaista uusista väitöskirjoista. Apurahat ovat jäsenistön haettavissa hakukautena erillisellä hakulomakkeella.

Turunmaan Duodecim-seura tutkimusapurahat ja vuonna 2012 ilmestyneiden väitöskirjojen tunnustuspalkinnot julistetaan haettaviksi Turunmaan Duodecim-seura ry:n jäsenille.

Hakemus tehdään lomakkeelle, joka on ladattavissa tästä rtf-muodossa. Hakemus vaadittavine liitteineen tulee toimittaa yhdeksänä (9) kappaleena seuran toimistoon Tykistökatu 6, 20520 Turku 31.1.2013 klo 16.00 mennessä. Faksina tai sähköpostitse lähetettyjä taikka myöhästyneitä hakemuksia ei käsitellä.

Tiedusteluihin vastaa aluekoordinaattori Eila Ahokas, puh. 02 241 0030, sähköposti etunimi.sukunimi@duodecim.fi

 

Turunmaan Duodecim-seuran tunnustuspalkinto

 

Turunmaan Lääketiedepäivien yhteydessä on perinteisesti jaettu Turunmaan Duodecim-seuran tunnustuspalkinto ansioituneelle kliinikko- tai tutkijalääkärille.

 

Turunmaan Duodecim-seuran tunnustuspalkinnon ovat saaneet:

 

Liisa Lehtonen 2012
Hasse Karlsson 2011
Airaksinen Juhani 2010
Kantola Ilkka 2009

Vahtera Jussi 2008
Salmi Tuula 2007
Kirstilä Pekka 2006
Kotilainen Esa 2005
Aitasalo Kalle 2004
Viikari Jorma 2003
Ellonen Markku 2002
Irjala Kerttu 2001
Toivanen Auli 2000
Arstila Matti 1999
Tala Eero 1998
Kero Pentti 1997
Forsström Jorma 1996
Seppälä Pentti 1995
Korkeila Jaakko 1994
Hirvonen Toivo 1993
Auranen Aarre 1992
Kortekangas Aatto 1991