Turunmaan Duodecim-seuran tunnustuspalkinto 2006 terveyskeskuslääkäri Pekka Kirstilälle

Turunmaan Duodecim-seura on myöntänyt vuoden 2006 tunnustuspalkintonsa terveyskeskuslääkäri Pekka Kirstilälle.
Yleislääketieteen ja terveydenhuollon erikoislääkäri Pekka Kirstilän uraa on leimannut pitkäjänteinen ja alalleen uskollinen työ perusterveydenhuollossa, nykypäivän kunnanlääkärinä. Työssään yli 30 vuoden ajan Turun terveyskeskuksessa hän on hoitanut ja kuunnellut potilaitaan tarkasti ja huolellisesti. Hänet tunnetaan taitavana, tunnollisena ja ystävällisenä lääkärinä. Hän on säilyttänyt jo kodissaan oppimansa kiinnostuksen perusterveydenhuoltoon ja ylläpitänyt ammattitaitoaan osallistumalla jatkokoulutukseen ja varsinkin olemalla aktiivisesti mukana niiden järjestelyissä laajalti monissa eri organisaatioissa.

Pekka Kirstilä on antanut huomattavan panoksensa lääkärien jatko- ja täydennys-koulutukseen: Hän on toiminut Turun terveystoimen koulutustyöryhmän puheenjohtajana, Turun Yliopiston Infektiomeetingien suunnittelu- ja toteutustyöryhmässä yli 20 vuoden ajan, tuoden toimintaan avosektorin lääkärien äänen. Lisäksi hän on toiminut terveydenhuoltoon ja tartuntatauteihin liittyvissä asiantuntijatyöryhmissä paikallisesti, alueellisesti sekä valtakunnallisesti, kirjoittanut näistä aiheista aktiivisesti ja ollut laajasti käytetty luennoitsija erilaisissa lääketieteellisissä koulutustilaisuuksissa. Turun yliopiston Lääketieteellisessä tiedekunnassa hän on myös ollut mukana yleislääketieteen opettajana osallistuen perusopetukseen mm. juonneopettajana ja luento-opettajana. Hän on myös toiminut pitkään aktiivisesti Turunmaan Duodecim-seuran johtokunnassa ja Suomalainen Lääkäriseura Duodecimin valtuuskunnassa ja hallituksessa.

Pekka Kirstilä on myös aktiivinen yhteiskunnalliseen keskusteluun osallistuja toimessaan Turun Sanomien kolumnistina ja muissakin yhteyksissä tuoden esityksissään esiin käytännön asiantuntijan näkemyksiä terveydenhuollon sektorilta.

Turunmaan Duodecim-seura haluaa palkinnollaan antaa erityisesti tunnustusta terveyskeskuslääkäri Pekka Kirstilälle hänen pitkän linjan työstään perusterveydenhuollossa, monipuolisesta osallistumisestaan lääketieteelliseen jatkokoulutukseen ja yhteiskunnallisesta toiminnastaan.