Turunmaan Duodecim-seura on myöntänyt vuoden 2008 tunnustuspalkinnon professori Jussi Vahteralle

Professori Vahtera on työterveyshuollon erikoislääkäri ja tehnyt merkittävän uran paitsi lääkärinä ja erikoistuvien lääkärien opettajana, erityisesti tutkimalla työperäisen stressin kehittymistä ja työstressin laukeamiseen, pahenemiseen ja terveysvaikutuksiin liittyviä asioita.

Hän on viimeajat toiminut Psykososiaalisten tekijöiden terveysvaikutuksien tutkimuksen huippututkimusyksikön vetäjänä Työterveyslaitoksella. Hänellä on ympäri maailman yhteistyökumppaneita eturivin työterveyshuollon ja epidemiologian tutkijoista.

Toinen tärkeä tutkimusalue liittyy sosioekonomisiin terveyseroihin ja kolmas sosiaalisen tuen ja terveyden ja työkyvyn välisiin monimutkaisiin yhteyksiin.

Professori Vahtera tunnetaan luennoitsijana, jonka aito innostus tutkimaansa asiaa kohtaan välittyy ja tarttuu kuulijaan. Näin hän on ansiokkaasti vienyt eteenpäin perinteistä Duodecim-seuran henkeä: edistänyt ihmisten terveyttä opettamalla ja kertomalla tutkimustuloksista ja lisännyt tutkitun tiedon siirtoa käytännön lääkärin työvälineeksi.
Turunmaan Duodecim foundation awards yearly one of the members because of his or her great achievements in clinical, educational, as well as research careers.

In the year 2008, the prize is awarded to professor Jussi Vahtera

Professor Vahtera was graduated as physician in 1977;  PhD 1997; Specialist Degree in Occupational Health 1987; D.Med.Sc 1993; Docentship in Public Health 2001; Found qualified for the post of Professor in Public Health (2007, University of Turku, Finland).

Presently he works as the Research Professor, and Head of the Unit of Excellence in Psychosocial Factors, Centre of Expertise in Work Organisations, Finnish Institute of Occupational Health, Finland,

He has also worked for example as an Associate chief medical officer in the Health centre of Raisio, Occupational Health Specialist and Senior Researcher in the Finnish Institute of Occupational Health.

And about his RESEARCH EXPERIENCE:

He has the long-term experience in epidemiological research and as a project leader in major prospective studies combining data from various sources, such as an individual, his/her workplace and national health registers. He got the highest Rating in the Academy of Finland proposal evaluation in the WORK program 2007.
He also has active collaboration with a large network of leading scientist in epidemiology and occupational health several countries all over the world.