Kotilainen Esa 2005

Duodecim-seuran vuoden 2005 tunnustuspalkinnon saanut dosentti Esa Kotilainen työskentelee TYKSin Kirurgian klinikan neurokirurgian ylilääkärinä. Kotilainen piti palkintoa arvokkaana tunnustuksena koko henkilökunnalle, koska potilaan menestyksekäs hoito on moniammatillista ryhmätyötä.

Turunmaan Duodecim-seuran tunnustuspalkinto 2005 dosentti Esa Kotilaiselle

Turunmaan Duodecim-seura on päättänyt myöntää tämän vuoden tunnustuspalkintonsa dosentti Esa Kotilaiselle.

Neurokirurgi Esa Kotilaisen uraa on leimannut laaja käytännön potilastyöskentely varsinkin selkäpotilaiden hyväksi ja selkäsairauksiin liittyvien kliinisten ongelmien tutkiminen. Työssään hänellä on operatiivinen toiminta ollut keskeisellä sijalla, hän on ansioitunut laajalti neurokirurgisten potilaiden hoidossa ja erityisesti selkä- ja kaularangan alueen kirurgian taitajana.
Dosentti Esa Kotilainen syntyi vuonna 1948 Kivijärvellä ja valmistui lääketieteen lisensiaatiksi Bernissä 1974. Hän erikoistui kirurgiaan vuonna 1982 ja neurokirurgiaan vuonna 1988. Neurokirurgian dosentti Turun Yliopistossa hänestä tuli vuonna 1999. Lisäksi hänellä on kivunhoidon erityispätevyys 1999. Hänen tieteellinen tutkimustoimintansa, 32 alkuperäisjulkaisua ja yli 50 katsaus- ja oppikirja-artikkelia, on keskittynyt selkä- ja kaularangan neurokirurgisten sairauksien hoitoon, hoidon vaikutusten arviointiin tai kivunhoitoon. Hän on myös asiantuntijana selkäsairauksien Käypä hoito - työryhmässä. Pääosan lääkärintyöstään Esa Kotilainen on tehnyt Varsinais-Suomessa. Hän toimii parhaillaan TYKSin Kirurgian klinikan neurokirurgian ylilääkärinä.

Dosentti Esa Kotilaisen tutkimustyö on kohdistunut pääasiallisesti tukirangan rappeumasairauksien diagnostiikkaan ja niiden erilaisiin kirurgisiin hoitomahdollisuuksiin. Tutkimustyön tavoitteena on ollut leikkausta edeltävän diagnostiikan tehostaminen ja potilasvalinnan tarkentaminen. Etenkin lanneselän sairauksissa leikkaustuloksia voidaan parantaa valitsemalle kullekin potilaalle tilanteen mukaan sopivin kirurginen menetelmä silloin, kun leikkaushoitoon päädytään. Näin menetellen voidaan välttää hankalia uusintaleikkauksia ja parantaa potilaan elämän laatua ja kykyä palautua takaisin työelämään.

Vuonna 1985 TYKS:ssa otettiin Esa Kotilaisen toimesta käyttöön mikroskooppinen leikkausmenetelmä hoidettaessa kirurgisesti lanneselän välilevytyrästä kärsivää iskiaspotilasta. Kudoksia säästävien leikkausmenetelmien vertailusta sekä magneettikuvauksen käytöstä leikkauksen jälkeiseen diagnostiikkaan valmistui väitöskirja. Mikroskooppinen leikkausmenetelmä onkin nykyisin syrjäyttänyt ns. perinteisen, pitkästä viillosta tapahtuvan leikkausmenetelmän. Vähän kudoksia vaurioittavan mikrokirurgisen välilevytyrän poiston jälkeen potilaat tulevat nopeasti kivuttomiksi ja pääsevät helposti liikkeelle ilman apuvälineitä. Leikkauksen jälkeinen kivuttomuus on lyhentänyt merkittävästi toimenpiteen jälkeistä sairaalahoitoaikaa.

Toinen tärkeä Esa Kotilaisen tutkimuskohde on ollut lanneselän epästabilius eli liiallinen liikkuvuus, sen diagnostiikka ja eri kirurgiset hoitomahdollisuudet. Taudin diagnostiikka ja oikeiden potilaiden valinta leikkaukseen on tunnetusti vaikeaa. Esa Kotilaisen johtamat seurantatutkimukset ovat osittaneet, että kliinisen taudinkuvan ohella lanneselän magneettikuvaus on tärkeä tutkimusmenetelmä päätettäessä näiden vaikeasti invalidisoituneiden selkäpotilaiden hoidosta. Tilan kirurgisessa hoidossa käytetään useampia erilaisia luudutusleikkausmenetelmiä, joita kehitetty myös TYKS:ssa.

Viimeisimpänä kirurgisena hoitomuotona on TYKS:ssa otettu dosentti Esa Kotilaisen toimesta käyttöön lanneselän välilevyproteesileikkaukset vaikean alaselkäkivun hoidossa vuonna 2004. Välilevyproteesi edustaa aivan uudenlaista ajattelua selkäsairauksien leikkaushoidossa; tällä menetelmällä nikamaväli voidaan stabiloida siten, että leikatun nikamavälin liike säilyy ja samalla kuitenkin kivulias välilevy on poistettu.

Esa Kotilainen tunnetaan taitavana operatöörinä, jossa yhdistyvät kriittinen harkinta, käden taidot ja hyvä jälkihoidosta huolehtiminen. Asiantuntemuksellaan ja sympaattisella olemuksellaan hän on saavuttanut laajan arvostuksen myös eri alojen kollegoidensa keskuudessa.

Turunmaan Duodecim-seura haluaa palkinnollaan antaa erityisesti tunnustusta dosentti Esa Kotilaiselle hänen empaattisesta ja väsymättömästä työstään selkäpotilaiden hyväksi ja selkäkirurgian kehittämiseksi.