Toivo Salmi 2014

Toivo Salmi valmistui lääketieteen lisensiaatiksi Turun yliopistosta 1969, väitteli 1974 ja valmistui lastentautien erikoislääkäriksi 1977, lastenhematologian erikoislääkäriksi 1982 ja nimitettiin lastentautien dosentiksi 1980. Hän on toiminut lastenklinikan eri viroissa 1970-luvun lopulta lähtien: apulaisopettajana, erikoislääkärinä ja osastonylilääkärinä lasten hematologian ja onkologian yksikössä, josta jäi eläkkeellä 2008

Toivo Salmen kliininen ura on keskittynyt erityisesti lastenhematologian ja onkologian kehittämiseen. Hän oli luomassa jo 1970-luvun lopulla tämän alan hoitokokonaisuutta Turun alueella ja myös valtakunnallisesti.  Hän oli Clevelandissa 1980-1981perehtymässä kantasolusiirtoihin. Välittömästi hänen palattuaan Suomeen Tyksissä tehtiinkin ensimmäinen allogeeninen kantasolujen siirto. Lasten hematologian ja onkologian potilaiden eteen tekemänsä kliinisen työn lisäksi hän on ehtinyt keskittyä myös kliiniseen tutkimukseen erityisesti toimiessaan syöpäyhdistyksen tutkijavirassa ja Lounais-Suomen Syöpäyhdistyksen Turun yliopistoon lahjoittaman määräaikaisen tutkimusjohtajan tehtävässä.  Tämän alan kehittämistä on tukenut hänen toimensa Lounais-Suomen Syöpäyhdistyksen ja Moikoisten Syöväntutkimussäätiön hallituksessa. Toivo Salmen työpanos on ollut erityisen tärkeä syöpälasten vanhempien sopeutumisvalmennuksen luomisessa ja suunnittelussa, joka on kehitetty kokonaan Turussa.

Toivo Salmi on ollut pohjoismaisen lasten syöpätautien ja hematologiyhdistyksen eli NOPHO:n perustajajäsen ja on edelleen NOPHO:n tieteellisessä toimikunnassa Suomen edustajana. Hän on ollut myös Suomen Lastenhematologia ja onkologiayhdistyksen perustajajäsen ja on sen kunniajäsen. Hän on toiminut myös Suomen Hematologiyhdistyksen hallituksen jäsenenä ja puheenjohtajana. Toivo Salmi on saanut uransa aikana myös tunnustusta opiskelijoilta Turun yliopistossa, ja opetustoimeaan hän jatkaa edelleen tiedekunnan tutor-ohjelmassa sekä luennoimalla lastentautien Erasmus-ohjelmassa ulkomaisille opiskelijoille hematologiaa.

Kliinisen työnsä ohessa Toivo Salmi on julkaissut myös runsaat 110 tieteellistä julkaisua, ohjannut kahdeksan väitöskirjaa ja toiminut sekä väitöskirjan esitarkastajana että dosenttiasiantuntijana useita kertoja. Tutkimustyössäänkin hän on kohdistanut mielenkiinnon rokotuksiin, lastenhematologiaan ja onkologiaan ja niihin liittyviin infektio-ongelmiin sekä syöpähoitojen myöhäisvaikutuksiin. Ansioistaan on hän saanut vuonna 2004 professorin arvonimen.

Toivo Salmi saa Turunmaan Duodecimin tunnustuspalkinnon uranuurtavasta ja mittavasta  työstään syöpälasten hyväksi.