Sirkku Jyrkkiö 2019

Turunmaan Duodecim-seuran tunnustuspalkinto 2019 dosentti Sirkku Jyrkkiölle

Sirkku Jyrkkiö valmistui lääketieteen lisensiaatiksi Turun yliopistosta 1987. Hän sai erikoislääkärin oikeudet syöpätautien ja sädehoidon alalta v. 1998 ja väitteli lääketieteen tohtoriksi v. 1992 aiheenaan isotooppimerkkiaineiden käyttö neoplastisen kudoksen aineenvaihdunnan PET-kuvantamisessa. Väitöskirjan osatyöt olivat aikoinaan ensimmäisiä PET-menetelmää hyödyntäviä kliinisen onkologian tutkimuksia, joihin perustuvat nykyiset levinneisyystutkimukset monien syöpien osalta. Sirkku Jyrkkiöllä on yhteensä yli 50 tieteellistä julkaisua onkologian alalta. Kokeellisen onkologian dosentiksi Sirkku Jyrkkiö nimitettiin v. 2000.

Sirkku Jyrkkiö on toiminut Tyksin syöpätautien yksikön osastonylilääkärinä vuodesta 2006 alkaen. Kliinisen onkologian piirissä hänen erityisalaansa ovat lymfoomat, joiden hoidon osalta hän kuuluu Euroopan johtaviin asiantuntijoihin ja on ollut mukana useissa kansallisissa ja kansainvälisissä tutkimushankkeissa (mm. Nordic Lymphoma Group).

Koko kliinisen uransa ajan Sirkku Jyrkkiö on ollut merkittävä vaikuttaja kansallisissa syöpätautien verkostoissa. Vuodesta 2016 alkaen hän on toiminut Läntisen Syöpäkeskuksen (FICAN West) ohjausryhmässä, joka sittemmin liittyi Suomen kansalliseen syöpäkeskukseen. Jo vuosien ajan hän on ajanut aktiivisesti palliatiivisen hoidon kehitystyötä VSSHP:ssa monialaisen yhteistyön mallilla. Sirkku Jyrkkiö tekee jatkuvaa laajaa valistus- ja kampanjatyötä syövän ehkäisyn puolesta monissa hankkeissa. Hän toimii parhaillaan mm. Syöpä-lehden päätoimittajana. Syöpäjärjestön kotisivuilla Sirkku Jyrkkiö mainitaan lääkärinä, joka intoilee paremman maailman puolesta.

Vuodesta 2017 Sirkku Jyrkkiö on toiminut Tyksin Operatiivisen toiminnan ja syöpätautien toimialueen toimialuejohtajana. Tässä toimessa häntä arvostetaan esimerkillisenä esimiehenä, joka johtaa yksikköään tasapuolisesti, kaikki vastuualueet, osapuolet ja henkilöstöryhmät huomioiden. Johtajana häntä on helppo lähestyä ja hän huolehtii inhimillisellä lämmöllä ja empatialla omien joukkojensa työhyvinvoinnista ja eduista. Oman toimialueensa johtamisen ohella Sirkku Jyrkkiö on vastannut myös monista Tyksin ja VSSHP:n yhteisistä kehityshankkeista, joihin hän paneutuu tunnollisesti ja määrätietoisesti. Tyks-johtoryhmässä hänet tunnetaan rohkeista ja eloisista kannanotoista, jotka ovat sytyttäneet ideoita useille kehityshankkeille. Sirkku Jyrkkiö on ollut vuosien ajan myös VSSHP:n eettisen toimikunnan jäsen ja joulukuussa 2018 hänet nimitettiin toimikunnan puheenjohtajaksi.

Sirkku Jyrkkiö on työhönsä suurella sydämellä sitoutunut lääkäri, tutkija ja johtaja, jota sekä potilaat että työtoverit ja kollegat kautta koko Tyksin arvostavat suuresti. Hän on innovatiivinen kehittäjä, joka saa väsymättömällä sitkeydellään kehityshankkeet myös toteutumaan. Dos. Sirkku Jyrkkiön merkittävän ja laaja-alaisen uran mittavimmat ansiot tulevat syöpätautien kansallisesta kehitystyöstä, tutkimuksesta sekä hänen erityisestä vahvuudestaan strategisena johtajana ja esimiehenä.