Maija Lavonius 2018

Turunmaan Duodecim-seuran tunnustuspalkinto 2018 dosentti, gastrokirurgian erikoislääkäri Maija Lavoniukselle


Maija Lavonius työskentelee TYKS gastrokirurgian yksikössä sekä gynekologialla. Hänen erityisvastuu alueitaan ovat raskas syöpäkirurgia sekä vaikea laparoskooppinen gynekologinen kirurgia. Erikoislääkäriksi valmistumisen jälkeen hän on työskennellyt TYKS gastrokirurgian yksikössä, nykyisin osaston ylilääkärin virassa. Gastrokirurgian puolella hän on hankkinut erityispätevyyden maksakirurgian osalta kouluttautumalla tähän TYKSin ensimmäisenä gastrokirurgina. Hän toimii tällä alalla tiiviissä yhteistyössä maamme johtavien maksakirurgian asiantuntijoiden kanssa. Maksakirurgia vaatii myös tiivistä yhteistyötä eri erikoisalojen, kuten gastroenterologia, radiologia, patologia ja onkologia kanssa. Maija on arvostettu konsultti ja alan asiantuntija yli erikoisalarajojen. Tämän lisäksi hän vastaa gastrokirurgian tehohoitoa vaativien potilaiden hoidosta.

Maija työskentelee gastrokirurgian yksikön lisäksi myös gynekologian puolella. Gynekologialla hänen erityisvastuullaan on raskas gynekologinen syöpäkirurgia sekä laparoskooppinen vaikea endometrioosi kirurgia. Näiden sairauksien osalta hoito on eri puolilta Suomea keskitetty TYKSiin. Hän on ollut myös mukana aloittamassa vuoden 2018 aikana gynekologisen syövän uutta radikaalia peritonektomia leikkaustekniikkaa TYKSissä Suomen ensimmäisten sairaaloiden joukossa.

Kliinisen työn ohessa hän on sekä väitellyt että jatkanut kliinisen tutkimuksen tekemistä saavuttaen dosentin arvon vuonna 2018. Näiden ohella hän on toiminut aiemmin kliinisenä opettajana ja tässä toimessa oli niin pidetty, että hän pitää edelleen suuren suosion saavuttaneen kandeille suunnatun luennon kirurgian kurssin yhteydessä vuosittain. Maija on kokeneena kliinikkona myös klinikkamme tärkeimpiä erikoislääkäri kouluttajia. Lisäksi hän kouluttaa omilla em kliinisillä erikoisalueillaan nuorempia erikoislääkäreitä, minkä avulla varmistetaan hoidon laadukas jatkuvuus myös tulevaisuudessa. Hän on toiminut myös aiemmin Suomen gastrokirurgiyhdistyksen hallituksessa ja ollut mukana valtakunnallisesti kehittämässä gastrokirurgian erikoislääkärikoulutusta.

Maija on klinikkansa yksi pidetyimmistä ja arvostetuimmista lääkäreistä. Hän on kollegiaalinen vastuunkantaja, jonka apuun voi aina luottaa.