Turunmaan Duodecimseuran tunnustuspalkinnon saaja vuonna 2013

 

LKT, anestesiologian erikoislääkäri Arno Vuori

Arno Vuori on syntynyt Turussa 11.11.1948, valmistunut lääketieteen lisensiaatiksi Turun yliopistosta 1975.

Hän erikoistui anestesiologiaan ja väitteli lääketieteen ja kirurgina tohtoriksi vuonna 1982.

Hän on saanut lastenanestesiologian erityspätevyyden vuonna 1996, ensihoitolääketieteen erityispätevyyden vuonna 2001 ja palliatiivisen lääketieteen erityispätevyyden vuonna 2009.

Arno Vuori on toiminut TYKS/VSSHP:n palveluksessa vuodesta 1976 lähtien, toimien 80-luvulla viisi vuotta myös Turun Yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan apulaisopettajana.

Arno Vuori oli mukana suunnittelemassa lasten teho-osastoa ja toimi sen ensimmäisenä osastonlääkärinä vuosina 1986-1998. Raision aluesairaalan anestesiaylilääkärinä hän toimi vuosina 1998-2001. Vuodesta 2001 lähtien hän toimi koko sairaanhoitopiirin ensihoidon vastuulääkärinä 10 vuoden ajan. Tänä aikana laadittiin ensimmäinen, koko sairaanhoitopiirin kattava ensihoitojärjestelmä laadunseurantoineen.

Arno Vuori on johtanut osastonylilääkärinä, vuodesta 2004 lähtien, Hengitystukiyksikköä, joka on ainoa laatuaan Suomessa. Sen tehtävänä on toteuttaa ennakoivaa seurantaa ja hoitoa neuromuskulaarisista syistä hengitysvajauksesta kärsivillä potilailla. Muualla maassamme on ainoastaan hengityshalvausyksiköitä. Vuonna 2008 Hengitystukiyksikkö sai Suomen Lääkäriliiton laatupalkinnon

Arno Vuori on ollut aktiivisesti mukana kehittämässä ensihoidon koulutusta. Vuonna 2004 saatiin Turkuun, ensimmäisenä Suomessa, ensihoidon erityispätevyyteen johtava koulutussuunnitelma. Se tehtiin yhteistyössä TYKS anestesiologian yksikön, Turun yliopiston, Turun pelastuslaitoksen ja MediHelin kanssa. Arno Vuori on tehnyt myös merkittävää yhteistyötä Turun AMK:n kanssa ensihoidon kouluttamisessa. 

Arno Vuoren asiantuntemusta arvostetaan valtakunnallisesti. Hän on toiminut Myrkytystietokeskuksen asiantuntijana, kyynpureman osalta, kahdenkymmenen vuoden ajan. Hän on ollut Terveydenhuollon oikeusturvakeskuksen pysyvä asiantuntija anestesiologian ja ensihoidon alalla vuosina 2000-2008.

Hän on osallistunut valtakunnallisesti ensihoitojärjestelmän suunnitteluun yhteistyössä sairaanhoitopiirien, Kuntaliiton ja STM:n kanssa. Hän on toiminut asiantuntijana  ensihoitoon liittyen Terveydenhuoltolain ja Ensihoitoasetuksen valmistelussa. Hän on ollut jäsenenä ja vastaavana jäsenenä kahdessa STM:n asiantuntijaryhmässä, liittyen hengityshalvauspotilaiden ja neuromuskulaaristen hengitysvajepotilaiden hoitoon.

Arno Vuori on toiminut aktiivisesti  Suomen Tehohoitoyhdistyksessä, ollen  Tehohoitolehden perustaja ja ensimmäinen päätoimittaja 1983-1994. Hän on  toiminut Turun vapaaehtoisen pelastuspalvelun asiantuntijajäsenenä  2002-2011. Hän perusti aikoinaan Turun seudun lääkäriambulanssituki ry:n, jonka avulla saatiin lopulta MediHeli.

Arno Vuori on julkaissut tehohoidon, ensihoidon, neuromuskulaarisen hengitysvajeen ja palliatiivisen lääketieteen aloilta. n. 30 alkuperäisartikkelia, 60 yleiskatsausta, yhden oppikirjan sekä kirjoittanut aiheista lukuisiin oppikirjoihin. Hän on ohjannut yhden väitöskirjan.

Arno Vuori on työhönsä suurella sydämellä sitoutunut kliinikko, jota sekä potilaat että työtoverit arvostavat suuresti. Hän on aidosti läsnä potilaita kohdatessaan, kohtelee potilaita kunnioittavasti ja empaattisesti. Hän on myös erinomainen opettaja. 

Arno Vuori saa Turunmaan Duodecimin tunnustuspalkinnon uranuurtavasta ja mittavasta  työstään ensihoidon kehittämisessä sekä työstään hengitysvajepotilaiden hyväksi.