Turunmaan Duodecimseuran tunnustuspalkinnon saaja vuonna 2012

Vuoden 2012 tunnustuspalkinnon saaja on neonatologi, osastonylilääkäri Liisa Lehtonen. Liisa Lehtonen on valmistunut lääketieteen lisensiaatiksi Oulun yliopistosta vuonna 1986 ja lastentautien erikoislääkäriksi 1993. Lääketieteen tohtoriksi hän väitteli 1994 ja hänet nimitettiin Turun yliopiston neonatologian dosentiksi 2002.Hän on toiminut post-doc tutkijana McGillin yliopistossa, Montrealissa Kanadassa ja opiskellut neonatologiaa Rainbow Babies and Childrens´ Hospitalin Fellow ohjelmassa Clevelandissa Ohiossa. Liisa Lehtonen on työskennellyt neonatologina Turun Yliopistollisessa Keskussairaalassa vuodesta 2000 alkaen ja osastonylilääkärinä 2003 alkaen. Hän on toiminut Suomen perinatologisen seuran hallituksessa vuodesta 2002 vuoteen 2006, potilasvakuutuskeskuksen asiantuntijalääkärinä 2001-2005 ja toiminut vuodesta 2005 TEOn, nyk. VALVIRAn asiantuntijalääkärinä.

Liisa Lehtonen tunnetaan neonatologian tutkijan uran ja pidettynä kliinikkona, joka on tehnyt arvokasta työtä pienipainoisten keskosten keskosten tutkimuksen ja hoidon kehittämisessä. Hän toimii TYKS:n lastenklinikalla PIPARI ja PERFECT tutkimushankkeiden johtajana. PIPARI-tutkimuksessa selvitetään tekijöitä, jotka vaikuttavat alle 1500 grammaa painavina syntyneiden keskosten aivojen kehitykseen ja sitä kautta lapsen myöhempään kehitykseen. PERFECT-hankkeessa tutkitaan rekisteritietojen valossa keskosten hoidon kustannusvaikuttavuutta koko Suomessa. Keskosvanhempien yhdistys nimesi dosentti Liisa Lehtosen vuoden 2011 keskosvaikuttajaksi perhekeskeisen hoitomallin edistämisen ja kenguruhoidon laajentamisen puolesta puhumisen vuoksi. Hiljattain Liisa Lehtonen vieraili muutaman kuukauden Uppsalassa perhekeskeistä hoitoa opiskelemassa. Myös rauhallisten ja kodinomaisten perhehuoneiden suunnittelu vastasyntyneiden teho-osastoille on lähellä Lehtosen sydäntä.

MEDLINE-tietokannasta löytyy useita kymmeniä laadukkaita julkaisuja. Tutkimusprojekteissa on syntynyt ja valmistumassa useita väitöstutkimuksia, joissa aiheet ovat olleet monitieteisiä pienipainoisten keskosten vuorovaikutussuhteista kustannusvaikuttavuustutkimukseen.