Teemu Elomaa 2020

Julkaisuvapaa 24.11.2020 klo 18.30

Tyks Akuutin ylilääkäri Teemu Elomaalle Duodecim-seuran tunnustuspalkinto

Turunmaan Duodecim-seura korostaa tunnustuspalkinnon saajan inhimillisyyttä, monipuolista kokemusta ja hyvää johtamistaitoa.

Anestesiologian ja tehohoidon, sekä akuuttilääketieteen erikoislääkäri Teemu Elomaa toimii Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirissä Tyks Akuutin ylilääkärinä. Palkittu aloitti kouluttajalääkärinä pelastuslaitoksen ambulanssissa vuonna 1995. Sairaanhoitopiirin ensihoidon ja päivystyksen ylilääkärinä hän on toiminut vuodesta 2015.

Duodecim-seuran mukaan Elomaan kädenjälki näkyy vahvasti akuuttilääketieteen ja päivystystoiminnan kehityksessä Varsinais-Suomessa. Palkittu toimii potilastyössä ja kouluttajalääkärinä. Hän on työskennellyt ensihoitolääkärinä koko Medi-Helin olemassaoloajan ja jatkanut toiminnan valtakunnallistamisen jälkeenkin päivystävänä ensihoitolääkärinä Turun FinnHEMS 20-yksikössä. Hänellä on mittava kokemus myös kansainvälisistä kriisinhallintatehtävistä.

Elomaan tavaramerkkejä ovat omalla esimerkillä johtaminen, opetusmyönteisyys ja muiden ihmisten arvostus. Ylilääkäri on työskennellyt etulinjassa myös koronan aiheuttamassa poikkeustilanteessa.

– Teemun johtamistavasta kertoo paljon se, että häntä arvostetaan yli ammattiryhmien. Hän on aina tukenut myös hoitotyötä ja korostanut moniammatillisen työympäristön arvokkuutta. Teemu nauttiikin suurta kunnioitusta paitsi kollegoiden, myös päivystysalueen hoitajien ja kenttätyössä olevien ensihoitajien keskuudessa, palkintoraati toteaa.

Turunmaan Duodecim-seuran vuosittain jaettavan tunnustuspalkinnon arvo on 3500 euroa. Palkinnon saaja julkistettiin Turunmaan Duodecim-seuran kokouksessa 24.11.2020.